Jan Lucemburský

15,00 €
(+ frais d'envoi)

Jan Lucemburský

 

Jan Lucemburský

 

In the footsteps of John the Blind 

 

 

Lucky, modrý ptá?ek na cestách, pro nás znovu oživuje významné

okamžiky života legendárního st?edov?kého rytí?e, ?eského krále

Jana Lucemburského, narozeného v roce 1296 v Lucembursku.

Náš ptá?ek k?ižuje p?i své vzdušné pouti Evropu od Lucemburska

po Rusko, prolétá dnešním N?meckem, ?eskou republikou,

Polskem, Ma?arskem, zalétne si do Itálie, a znovu se vzdušným

prostorem vrací zp?t, zaletí do Francie, Belgie a dokonce

až do Anglie, se kterou je spojena porážka a smrt našeho

hrdiny. P?i svých zastaveních vylétne pták i na zámky i historické

monumenty, a p?ináší nám svou pou?nou cestou osobité obrazové

sv?dectví nejen dnešní doby, ale p?ipomene i události, pat?ící již

dávné minulosti. Jsme díky n?mu sv?dky toho, jak se Jan ve 13

letech stává lucemburským hrab?tem a brzy poté, v pouhých 14

letech, je jako syn císa?e korunován ?eským králem a jeho život je

op?vován básníky. V roce 1346 umírá hrdinsky na bitevním poli u

Kres?aku, šlo o první velké st?etnutí „stoleté války“. Do  evropské

historie vstoupil Jan Lucemburský jako hrdinný Jan „Slepý“.

 

Auteurs: Corinne Kohl-Crouzet et Iva Mrazkova

Pages: 96

Langue: tchèque/anglais

ISBN:978-99959-615-6-5

Disponible
+
-

Vous êtes sur le point d'être redirigé sur votre panier.

Si vous n'avez pas terminé votre commande, cliquez sur continuer mon shopping.

Le produit sera ajouté au panier.

En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez que des cookies soient utilisés afin d’améliorer votre expérience utilisateur et de vous offrir des contenus personnalisés. J’accepte En savoir plus